Dades identificatives

El titular d’aquesta website és Grupo Aleix, amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal 590, 2 – 1ª A · 08021 Barcelona. Telèfon: +34 931 640 602. Correu electrònic de contacte: info@grupoaleix.com

Condicions generals d’ús

L’accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present document.

Grupo Aleix es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment que estimi oportú i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la present web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què apareguin presentats o localitzats al web.

Tot usuari que accedeixi al web o als serveis que es prestin a través d’ella, s’obliga a utilitzar-los amb fins o efectes lícits, comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar, ni impedir un normal gaudi per part d’altres usuaris.

Tot usuari que accedeixi al web s’obliga expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web. L’usuari s’obliga a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes intermáticos del titular del web o de tercers.

Grupo Aleix és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la seva web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, textos, imatges, so, àudio, vídeo, programari o text, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). L’usuari s’obliga a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Grupo Aleix.

L’usuari podrà visualitzar els elements de la web, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que, sigui única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant, per tant , terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari té prohibit suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la web.

Grupo Aleix no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: Errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la seva correcta visualització, la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts.

En el supòsit en que el web contingués vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Grupo Aleix, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s’oferiran només a manera de referència informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En qualsevol cas, Grupo Aleix queden exonerades de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

La relació entre Grupo Aleix i qualsevol usuari es regirà per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les dues parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.